BERQNET KONYA BAŞODA BİLİŞİM LTD.ŞTİ | AREY TEKNOLOJİİ

 

Konya Berqnet Bayisi BAŞODA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD.ŞTİ  Berqnet Firewall BQ60 BQ60S BQ25 BQ25S BQ50 BQ100 BQ200
berqnet, bq25s kurulum, berqnet bq60, berqnet vpn, berqnet connect, berqnet herkes için siber güvenlik, berqnet destek, berqnet firewall, berq 25s, berqnet 25s, bera konya, berqnet, berqnet bq25s, berqnet iletişim, berqnet bq60, bera konya iletişim, berqnet, Vpn, Başoda, Basoda, Bilisimi, Konya berqnet, Berqnet BAŞODA, Konya berqnet bq 25s Başoda

BerqNet 

Firewall cihazı nedir? Ne işe yarar?
 

Firewall cihazlarının temel görevi, internet bağlantısı yapan kullanıcıların güvenliklerini sağlamaktır.
 

Firewall cihazı nedir? Ne işe yarar?

 

Bu çerçevede dışarıdan gelecek tehlikeler bertaraf edilirken aynı zamanda içerideki kullanıcıların da internet üzerinde, zararlı olabilecek yerlere erişimleri engellenebilir. Özellikle dış ortamdan gelebilecek virüs ve trojan gibi zararlı yazılımların ilk engellenme noktaları da firewall cihazlarıdır. Donanımsal firewall cihazı ile tüm sistemin ağ trafiğini kontrol etmek ve kayıt altına almak; sistemin genel anlamda güvenliğini tek merkezden yönetmek mümkün hâle gelebilir. Bu tür bir güvenlik alt yapısının getirisi, güvenliğin temin edilmesi yanında kaynakların da en verimli şekilde kullanımının sağlanmasıdır. Özellikle düşük internet bağlantı hızlarına sahip yerlerde gereksiz trafiğin engellenmesi veya kontrol altına alınması, internetin verimli kullanımı adına önemlidir.

Firewall, belirlenmiş birtakım güvenlik kurallarına bağlı olarak, hem giden hem de gelen ağ trafiğini izleyen ve bu trafiği belirli kurallar dizisine uygun olarak yöneten güvenlik cihazı veya güvenlik yazılımıdır. Firewall’un temel çalışma prensibi, gelen veri paketlerinin incelenmesi ve kurallara uymayanların geçişlerinin yasaklanması şeklinde özetlenebilir. Software firewall (yazılımsal firewall) ve hardware firewall (donanımsal firewall) olmak üzere iki tür firewall’dan bahsedilebilir. Software firewall (yazılımsal firewall), bir işletim sistemi üzerinde yazılım temelli çalışan firewall olarak tanımlanabilir. Bu güvenlik yazılımları, bağlantı noktalarını kullanarak internet trafiğini düzenler. Hardware firewall (donanımsal firewall) cihazları ise yazılımı üzerinde barındıran ve üzerindeki yazılımlar ile trafiği yönlendiren münferit cihazlar olarak tanımlanmak mümkündür.     

Firewall Cihazı Kullanımı Neden Gereklidir?
 

Internet erişimine açık olan bir bilgisayar, eğer doğru olarak korunmuyor ise bilgi güvenliği konusunda önemli bir tehlike altında bulunuyor demektir. Savunmasız haldeki bilgisayar üzerinde yer alan bilgilerin davetsiz misafirler tarafından görülmesi ve hatta çalınması, bilgisayarın kullanıcının isteği dışında ve tamamen başka amaçlarla kullanılması gibi istenmeyen pek çok durum, en bariz tehlike örnekleri arasında sayılabilir.

Doğru şekilde yönlendirilmemiş bir ağ trafiği, ev kullanıcılarının veya şirket çalışanlarının girilmesi istenmeyen yerlere ulaşmasına zemin hazırlayarak hem zaman hem de kaynak israfına yol açar. Trafik kuralları belirlenmemiş ve kontrol edilmeyen ev sistemleri, çocukların tehlikeli içeriklere ulaşmasına yol açabilir. Benzer şekilde doğru kurallar ile yönetilmeyen bir internet erişimi de şirket çalışanlarının zamanlarını, işleri ile ilgili olmayan sitelerde harcamalarına ve dolayısıyla iş veriminin düşmesine sebep olabilir. Dağınık yapıda çalışan, çok sayıda şube veya merkeze sahip işletmelerin birbirleri arasındaki trafiğin de firewall cihazları kullanılarak yürütülmesi güvenli bir yaklaşım olacaktır. Şubeler arasında firewall cihazları ile tanımlanmış bağlantılar, verilerin güvenli bir şekilde aktarılmasını sağlar. 

5651 Sayılı Kanun Nedir?
 

İnternetin yaygınlaşması neredeyse her kurum ve işletmenin işlerinin büyük bir kısmının bilgisayarlar ve internet üzerine taşınmasını zorunlu kılmıştır. Hem devlet kurumlarında hem de özel kurumlarda yaygın internet kullanımı, yasal bir düzenlemeyi de beraberinde getirmiş ve bu nedenle kısaca 5651 sayılı kanun olarak bilinen, “internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkındaki kanun” ortaya çıkmıştır. 

5651 sayılı kanunla, toplu internet kullanımı sağlayanların, internet erişimi sağlayanların ve içerik sağlayanların yerine getirmekle yükümlü oldukları sorumlulukları ve internet ortamında işlenen belirli suçlarla mücadeleye ilişkin esasları belirlemek amaçlanmıştır. Yasa hükümlerine göre içerik sağlayıcılar internet üzerinde kullanıma sundukları her türlü içerikten sorumludur. Kanunun belirlediği esaslar çerçevesinde kablolu ya da kablosuz internet hizmeti sunan tüm işletmeler, bu kanunun belirlediği esaslara göre hareket etmek zorundadır. Özel şirketler, fabrikalar, alışveriş merkezleri, restoranlar, oteller, kafeler, internet kafeler, öğrenci yurtları, üniversiteler, eğitim kurumları, devlet daireleri gibi toplu internet hizmeti sunan kurumlar da bu kapsamda sayılabilir. Kanun, toplu kullanım sağlayıcıların suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirler almasını ve iç kullanıcıların bağlantı loglarının kayıt altına alınmasını zorunlu kılar.                        

Zaman Damgası, Yasal Loglama ve Log Kayıtlarının Tutulma Süreleri
 

5651 sayılı kanun metninde açıkça belirlenen hususlar çerçevesinde internet hizmeti sunan kurumlar, sundukları internet hizmetinin kimler tarafından kullanıldığını kayıt altına almak, yani loglamak zorundadır. İlgili kanunla birlikte adından en çok bahsedilen kavramlar arasında zaman damgası kavramı yer alır. Zaman damgası, bir elektronik verinin, üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı ve / veya kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından elektronik imzayla doğrulanan kaydı ifade eder. Zaman damgası Kamu Sertifikasyon Merkezi üzerinden alınabilir. Gerekli durumlarda verinin üretildiği tarih ve saatin doğruluğunu kanıtlamak için kullanılan zaman damgası ile log kayıtlarının tutarlılığının sağlanması ve değiştirilmesinin engellenmesi amaçlanır. İlgili kanunun Ek: 6/2/2014-6518/88 maddesine göre yer sağlayıcı, yer sağladığı hizmetlere ilişkin trafik bilgilerini bir yıldan az ve iki yıldan fazla olmamak üzere yönetmelikte belirlenecek süre kadar saklamakla ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamakla yükümlüdür. Bu süre sınırları içinde ve belirlenmiş kurallar çerçevesinde log kaydı tutmayan işletmelere kanunun öngördüğü cezalar uygulanır.

Doğru Firewall Cihazı Seçimi ile Sağlıklı Loglama
 

İşletmelerin internet erişimlerini yasaların çizdiği sınırlar çerçevesinde ve doğru cihazlar kullanarak yapmaları, veri güvenliklerini sağlamaları bakımından son derece önemlidir. Güvenliğin sağlanması aşamasında doğru güvenlik cihazlarının ve yazılımlarının kullanılması, doğru güvenlik politikalarının uygulanması güvenlik açıkları sebebiyle oluşacak kayıpları ya tamamen ortadan kaldıracak ya da minimize edecektir.

Doğru firewall seçimi için de bazı önemli hususlara dikkat etmek gerekir. Basit bir kurulum ve kolay kullanılabilen bir arayüz sayesinde firewall daha etkin kullanılabilir. Fiziksel olarak dayanıklı modellerin seçilmesi de firewall’un ısınma, nem ve toz gibi dış etkenlerden minimum düzeyde etkilenmesini sağlar. Firewall kurallarının oluşturulması ve uygulanmasının hızlı olarak yapılabildiği cihazlar, kullanım sürecinin daha kolay yönetebilmesine yardımcı olur.
 

Berqnet Firewall cihazı, tüm boyutlardaki işletmeler için ideal çözümler sunar. Küçük, orta ve büyük işletmeler için farklı boyutlara ve farklı içeriklere sahip Berqnet Firewall cihazları, CE/FCC sertifikasyonuna sahiptir. Firewall yazılımı ile çalışan Berqnet modelleri, bu yazılım sayesinde birçok ek özelliği de beraberince getirir. Berqnet bq25s modeli küçük ölçekli işletmelere uygun bir üründür. Berqnet bq60 ve Berqnet bq100 modelleri orta ölçekli işletmeler için performanslı ve güçlü çözümler sunar. Büyüyen işletmelerin siber güvenlik ihtiyaçları için ise Berqnet bq200 modeli ideal bir tercih olarak öne çıkarken, büyük işletmeler için Berqnet bq300 modeli geliştirilmiştir.  Berqnet Firewall modelleri, 8 GB’dan başlayıp 64 GB’a kadar farklı boyutlarda dâhili saklama alanı sunarken aynı zamanda USB kullanılarak sınırsız harici saklama alanı kullanma imkânı da sunar. Kurulması ve yönetimi son derece basit olan Berqnet Firewall, işletmelerin siber saldırılara karşı korunmasında önemli bir rol üstlenir. Berqnet, kayıtlarını zaman damgasıyla damgalayıp 5651 sayılı yasanın istediği şekilde saklar. 

İletişim araçlarının mobil hâle gelmesi, bu cihazlar üzerinden yapılan bağlantıların da kontrol altına alınmasını zorunlu kılmıştır. Berqnet Firewall, mobil cihazlar için geliştirilmiş özel raporlama uygulaması ile mobil cihazlar üzerinden yürütülen internet bağlantılarının da kolayca kayıt altına alınmasını sağlar. İlaveten, IPSec VPN özelliğine sahip Berqnet Firewall cihazı, şubesi olan işletmeler şubelerini güvenli bağlantılar ile bir araya getirir. Berqnet, farklı altyapıya sahip ve farklı cihazlar kullanan şube veya firmalar ile de rahatlıkla bağlantı kurabilme yeteneğine sahiptir ve uluslararası standartlara uyumludur. Şirket çalışanlarının cep telefonu veya tabletleri üzerinden şirket ağına bağlanmaları için SSL VPN özelliğine de sahip olan Berqnet Firewall, yapılan dış bağlantılarda güvenliğin üst seviyede tutulmasını sağlar.  

Büyük işletmelerde en çok sorun yaşanan olaylardan bir tanesi de misafir kullanıcıların internete bağlanması sorundur. Gün içerisinde işletmelere gelen misafirlerin internete bağlanma istekleri doğru bir şekilde ele alınıp doğru yöntemler ile çözülmezse önemli güvenlik sorunları yaşanabilir. Berqnet Hotspot özelliği, misafir kullanıcı yönetimi konusunda da gelişmiş bir çözüm sunar. Bu özellik sayesinde işletmeye gelen misafirlerden yetkilendirilmiş olanlar işletmenin internet ağına bağlanabilir ve tüm trafikleri kayıt altına alınır. 
 

Berqnet Firewall Cihazları ile Sunucu Güvenliğinizi sağlayabilirsiniz. Şube veya uzak ofislerin network siber güvenlik ihtiyaçlarınızı da karşılar. Siber güvenlik ihtiyaçlarınız için en iyi firewall cihazı çözümlerini Berqnet sağlamaktadır. KVKK ve 5651 sayılı yasa mevzuatına uygun olarak geliştirilmiştir.

Berqnet, işletmenizi siber tehditlere karşı korumak için geliştirilmiş tümleşik ve %100 yerli, yeni nesil firewall/UTM cihazıdır. Kolay kurulum ve kolay yönetim. • Firewall • IPS/IDS • Web Filtre • Uygulama Filtre • Gateway Antivirüs • IPsec VPN • SSL VPN • Tümleşik 5651 Çözümü • WAN Balancing • WAN Failover • VoIP Desteği • Hotspot • Mobil Raporlama • Vpn

Konya Berqnet Bayisi BAŞODA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD.ŞTİ 

Berqnet Firewall BQ60 BQ60S BQ25 BQ25S BQ50 BQ100 BQ200

berqnet, bq25s kurulum, berqnet bq60, berqnet vpn, berqnet connect, berqnet herkes için siber güvenlik, berqnet destek, berqnet firewall, berq 25s, berqnet 25s, bera konya, berqnet, berqnet bq25s, berqnet iletişim, berqnet bq60, bera konya iletişim, berqnet, Vpn, Başoda, Basoda, Bilisimi, Konya berqnet, Berqnet BAŞODA, Konya berqnet bq 25s Başoda

Şirketlerin en önemli gündem konularından biri dijitalleşme. Tüm iş süreçlerini daha verimli biçimde elden geçirmek ve tamamen dijitalleşmek beraberinde bazı tehditler de doğruyor. Şirketlerin kurumsal olarak siber tehlikelere karşı kendilerini ve müşterilerini korumaları için ek yatırımlarda bulunması şart. Logo Yazılım desteğiyle kurulan Berqnet Firewall, Türkiye’deki her boyutta işletmeye %100 yerli siber güvenlik çözümleri sunuyor.

Tüm işletmelerin siber güvenlik ihtiyaçlarını çözmek için tasarlanan Berqnet Firewall; Restoran ve kafelerden öğrenci yurtlarına, otellerden belediye kurumlarına, üretim tesislerinden enerji santrallerine, devlet kurumlarından özel işletmelere, küçük bir avukatlık bürosundan orta boyutlu bir müşavirlik firmasına kadar büyüyen, büyümek isteyen ve iş süreçleri içinde internet bulunan herkes kullanabilir. 

Berqnet ne gibi hizmetler veriyor?

Tüm Türkiye’de 500’den fazla bayisiyle 5.000’den fazla işletme tarafından tercih edilen ve Türkiye’nin lider firewall’u olma vizyonuyla çalışmalarına devam eden Berqnet Firewall’un sunduğu özellikleri şöyle sıralayabiliriz: 

Bütünleşik Güvenlik Hizmeti

Basit, Anlaşılır ve Türkçe Kullanıcı Arayüzü

Mobil Uygulama Aracılığıyla İstenilen Her Yerden Rapor Görüntüleme ve Cihaza Uzaktan Erişim İmkanı

Hotspot Özelliği

İleri Düzey Web ve Uygulama Filtreleme Özellikleri

5651 sayılı yasaya uygun kayıt tutma çözümü

VPN Hizmetleri (IPSec, SSL)

IPS (Saldırı Engelleme Sistemi)

İleri seviye raporlama özellikleri

Yerleşik Antivirüs Koruması

WAN Balancing (İnternet Yük Dengeleme Sistemi)

Farklı markalar ve ürünlerle hızlı entegrasyon olabilme kabiliyeti

%100 Yerli AR-GE

İş ortağına özel sınırsız ve ücretsiz teknik destek hizmeti: İster telefonla ister online

Peki neden Berqnet?

Dünyanın en kolay kurulabilen ve yönetilebilen firewall’u olma mottosuyla çalışmalarına devam eden Berqnet; tüm satışlarını ve yenileme bedellerini Türk lirası üzerinden fiyatlandırarak işletmeleri döviz kurlarındaki değişimlerden korumuş oluyor. Bununla birlikte tek kutuda tümleşik bir çözüm sunarak ek lisans ücretleri talep etmeden kullanıcılarına önemli bir maliyet avantajı sağlayan Berqnet rakiplerinden bir noktada daha sıyrılmış oluyor.

Özellikle iş ortaklarına sunduğu sınırsız ve ücretsiz teknik destek hizmeti sayesinde Berqnet iş ortakları, ister telefonla ister online olarak gerekli tüm uzman desteğini Berqnet ekibinden rahatlıkla alabiliyorlar.

Berqnet Firewall’un benzersiz özelliklerini incelemek için online demo panelini ücretsiz olarak inceleyebilirsiniz: Berqnet Online Demo

Rakamlarla Türkiye’de kurumsal siber güvenlik

Türkiye, en çok siber saldırıya maruz kalan Avrupa’da 1, dünyada 6. ülke

Ülkemizde yaklaşık 500 binden fazla zararlı içerik bulunduran web sitesi bulunuyor.

Türkiye’deki kullanıcıların, her ay 3 ve 7 milyon arasında zararlı içeriğin bulunduğu siteye girmesi engelleniyor. Bu sayı, tüm dünyadaki web sitelerinin yüzde 1,7’sine denk geliyor.

Türkiye’de belirlenen zararlı yazılım sayısının 1,5 milyon civarında olduğu açıklandı

Türkiye’ye haftada 18 bin ciddi siber saldırı yaşanıyor

2017’de fidye saldırısının en çok yapıldığı ülke Türkiye. Hedefteki kullanıların büyük bölümü ise küçük ve orta boyutlu işletmeler yani kobiler

İşletmelerin Siber Güvenlik çözümlerini efektif kullanmamalarından doğan verimlilik kaybı: %40 (Gartner Verilerine göre)

Bir IT yöneticisinin siber güvenlik ürününden beklediği öncelikli özelliklerin başında kolay ve anlaşılır yönetim geliyor. (Kaynak: Gartner)
 

Firewall'un En Kolay Hali Berqnet'le Tanışın!

 

Berqnet, dünyanın en kolay kurulabilen ve yönetilen firewall cihazıdır.

Tamamı yerli ve alanında uzman AR-GE kadrosu tarafından her ölçekteki işletmenin siber güvenlik ihtiyaçlarına yönelik çözüm üretme amacıyla 2013 yılında AR-GE çalışmalarına başlayan Berqnet, 2015 yılında ilk ürün ailesini piyasaya sürmüştür.

Birinci kuruluş amacı işletmelerin veri ve sistem güvenliğinin, yüksek performans ve en doğru çözümlerle korunması olan Berqnet, bir LOGO Siber Güvenlik ve Ağ Teknolojileri A.Ş. markası olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Bu amaca yönelik bütünleşik bir ürün olarak tasarlanıp kullanıma sunulan Berqnet Firewall serisi, işletmelerin veri güvenliğini, yasallık, verimlilik esasları ve yerli işletmelerin özel kullanım ihtiyaçları göz önünde bulundurularak geliştirilmiştir.

Türk Elektronik Sanayicileri Derneği (TESİD) tarafından KOBİ Dalında Yenilikçi Ürün Ödülünün sahibi olan Berqnet; BTVizyon tarafından da yılın en iyi yerli güvenlik yazılımı unvanıyla ödüllendirilerek bu alandaki iddiasını kanıtlamıştır.

Berqnet, bağımsız güvenlik analizi firması Corvues Bilişim tarafından internet üzerinden tarama, whitebox, graybox, blackbox derin tarama yöntemleri ile test edilmiş ve tüm güvenlik analizlerinden başarıyla geçerek güvenlik alanında doğru bir tercih olduğunu tescillemiştir.

 

Berqnet ne yapar?

 

Tüm Türkiye’de 500’den fazla bayisiyle 5.000’den fazla işletme tarafından tercih edilen ve Türkiye’nin lider yeni nesil firewall’u olma vizyonuyla çalışmalarına devam eden Berqnet’in sunduğu benzersiz özellikler arasında;

 • Bütünleşik Güvenlik Hizmeti
 • Basit, Anlaşılır ve Türkçe Kullanıcı Arayüzü
 • Mobil Uygulama Aracılığıyla İstenilen Her Yerden Rapor Görüntüleme ve Cihaza Uzaktan Erişim İmkanı
 • Hotspot Özelliği
 • İleri Düzey Web ve Uygulama Filtreleme Özellikleri
 • 5651 ve 6698 no’lu yasalara uygun tümleşik LOG tutma çözümü
 • VPN Hizmetleri (IPSec, SSL)
 • IPS (Saldırı Engelleme Sistemi)
 • İleri seviye raporlama özellikleri
 • Yerleşik Antivirüs Koruması
 • WAN Balancing (İnternet Yük Dengeleme Sistemi)
 • Farklı markalar ve ürünlerle hızlı entegrasyon olabilme kabiliyeti
 • %100 Yerli AR-GE
 • Müşteriye özel teknik destek hizmeti: İster telefonla ister online

yer almakta ve tüm bu hizmetler tek bir kutu içinde, ekstra ve sürpriz ücretler talep edilmeden Berqnet kullanıcılarına sunulmaktadır.

 

Berqnet'i kimler kullanabilir?

Tüm işletmelerin siber güvenlik ihtiyaçlarını çözmek için tasarlanan Berqnet’i; Restoran ve kafelerden öğrenci yurtlarına, otellerden belediye kurumlarına, üretim tesislerinden enerji santrallerine, devlet kurumlarından özel işletmelere, küçük bir avukatlık bürosundan orta boyutlu bir müşavirlik firmasına kadar büyüyen, büyümek isteyen ve iş süreçleri içinde internet bulunan herkes kullanabilir.

 

Berqnet Firewall’u tercih eden işletmeler;

 

  • Yukarıda belirtilen tüm hizmetleri ekstra ve sürpriz ücretler talep etmeden tek bir üründe sunabilen,
  • Sınırsız ve ücretsiz teknik destek hizmetiyle Türkiye’de bir ilki gerçekleştiren,
  • Koşulsuz ve kusursuz müşteri memnuniyeti hedefiyle Kobi’lerin güvenlik çözümlerini A’dan Z’ye çözen,
  • İnternet erişimi kısıtlama, web ve uygulama filtreleme özellikleriyle işletmelerin operasyonel süreçlerinde %40’a varan verimlilik artışı sunan,
  • Tamamen yerli mühendisler tarafından yasalara uyumlu şekilde geliştirilmiş bir siber güvenlik çözümüne sahip olurlar.
  • Siz de berqNET’in sunduğu tüm bu avantajlardan faydalanmak istiyorsanız online demo kaydı yapabilir ve berqnet’i ücretsiz bir şekilde deneyimleyebilirsiniz. 

Berqnet Ne Yapar?

 

Tüm Türkiye’de 900’ü aşan iş ortağıyla 10.000’den fazla işletme tarafından tercih edilen ve Türkiye’nin lider firewall markası olma vizyonuyla çalışmalarına devam eden Berqnet Firewall ürünlerinde aşağıdaki benzersiz özellikler bulunmaktadır.

Tüm bu özellikler tek bir ürün içinde, ekstra ve sürpriz ücretler talep edilmeden Berqnet kullanıcılarına sunulmaktadır.

 

 • Siber Tehditlere Karşı Etkin Koruma
 • KVKK ve 5651 Yasalarına Uyumluluk
 • Saldırı Engelleme Sistemi (IPS)
 • Şubeler Arası ve Çalışanlarla Merkez Arası Güvenli Uzak Bağlantı (VPN)
 • Web ve Uygulama Filtreleme Özellikleri
 • Misafirlere Güvenli İnternet Hizmeti Sunma (Hotspot)
 • Birden Fazla İnternet Hattını Yedekli Kullanabilme
 • Network Antivirüs Koruması
 • Mobil Uygulama Aracılığıyla Raporlara Kolay Erişim
 • Basit, Anlaşılır ve Türkçe Kullanıcı Arayüzü
 • Farklı Ürünlerle Hızlı Entegrasyon Kabiliyeti
 • %100 Yerli AR-GE

 Berqnet'i Kimler Kullanabilir?

 Tüm işletmelerin siber güvenlik ihtiyaçlarını çözmek için tasarlanan Berqnet’i; restoran ve kafelerden öğrenci yurtlarına, otellerden belediye kurumlarına, üretim tesislerinden enerji santrallerine, devlet kurumlarından özel işletmelere, küçük bir avukatlık bürosundan orta boyutlu bir müşavirlik firmasına kadar büyüyen, büyümek isteyen ve iş süreçleri içinde internet bulunan herkes kullanabilir.

Berqnet'i Kimler Kullanabilir?

 Tüm işletmelerin siber güvenlik ihtiyaçlarını çözmek için tasarlanan Berqnet’i; restoran ve kafelerden öğrenci yurtlarına, otellerden belediye kurumlarına, üretim tesislerinden enerji santrallerine, devlet kurumlarından özel işletmelere, küçük bir avukatlık bürosundan orta boyutlu bir müşavirlik firmasına kadar büyüyen, büyümek isteyen ve iş süreçleri içinde internet bulunan herkes kullanabilir.

Berqnet Firewall Detaylı UTM İncelemesi

 

Bir önceki yazımızda orta ölçekli tüm işletmelerin neden bir Firewall UTM cihazına ihtiyacı var buna değinmiştik. 

 

 

 

Bir önceki yazımızda orta ölçekli tüm işletmelerin neden bir Firewall UTM cihazına ihtiyacı var buna değinmiştik. Şimdi de yerli bir çözüm olan Berqnet firewall UTM cihazını inceleyeceğiz. Öncelikle Berqnet Firewall UTM ile neler yapabilirsiniz bakalım; 

Berqnet, ağınızı siber saldırılara ve zararlı yazılımlara karşı korur. Antivirüs gateway özelliği ile zararlı yazılımları ağınızın içine girmeden tespit eder ve engeller. IDS/IPS özelliği ile yine DOS tarzı saldırılara karşı koruma sağlar. Bununla birlikte firewall özelliğiyle de ağınıza yetkisiz girişleri önler.

Berqnet Firewall, KURUMDAKİ İNTERNET KULLANIMINA DAİR KAYITLARI YASAL ZORUNLULUKLARA UYGUN ŞEKİLDE TUTAR.

Berqnet, yasal kayıt saklama özelliği sayesinde kurum ağındaki tüm internet kullanım kayıtları 5651 no’lu “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun”a uygun şekilde saklanır, kayıtların doğruluğu yasal olarak onaylanmış zaman damgalarıyla garanti altına alınır.

Berqnet, ÇALIŞANLARIN İŞYERİNDE İNTERNETİ KURALLARA UYGUN ŞEKİLDE KULLANMASINI SAĞLAR

Berqnet Firewall ile çalışanların ofis interneti üzerinden yaptıkları tüm bağlantılar yasalara uygun şekilde kayıt altında tutulur. Hangi sitelere girildiği raporlarda kolayca görülebilir. Web Filtre özelliği ile internet erişimi grup veya bireysel olarak kurallara bağlanabilir, istenmeyen sitelere erişim tamamen veya belli zaman aralıklarında engellenebilir.

Berqnet, ŞUBELER ARASINDA VE OFİS DIŞINDAKİ ÇALIŞANLAR İLE KURUM AĞI ARASINDA GÜVENLİ BAĞLANTI SAĞLAR.

Birden fazla şubesi olan kurumlarda, tüm şubelerdeki çalışanların gerekli kurum ağlarına erişiminin sağlanması gerekir. Berqnet IPSec VPN özelliği ile şubeler arasında sanal tüneller kurularak güvenli bir çözüm sağlanır. Berqnet SSL VPN özelliğiyle ise çalışanlar ofis dışındayken de bilgisayarlarından, cep telefonlarından ve tabletlerinden ofis ağına güvenli şekilde kolayca bağlanabilir.

Berqnet, BİRDEN FAZLA İNTERNET BAĞLANTISINI YEDEKLİ ŞEKİLDE KULLANABİLMEYİ SAĞLAR.

Berqnet, birden fazla internet bağlantısı olan ağlarda internet bağlantılarının otomatik olarak yedekli şekilde çalışmasını veya bağlantılar arasında aynı anda yük paylaşımı yapılabilmesini sağlar.

Berqnet, MİSAFİR KULLANICILARA KONTROLLÜ İNTERNET ERİŞİMİ SAĞLAR.

Berqnet ile sadece yetki verilen misafir kullanıcılar işletmenin internet ağına bağlanabilir ve tüm kayıtlar yasalara uygun şekilde saklanır. Hotspot özelliği sayesinde yetkilendirme SMS şifresi yoluyla, TC kimlik no sorgulaması ile, oteldeki konaklama bilgisi sorgulanarak ve diğer yöntemlerle gerçekleştirilebilir.

Berqnet Firewall Teknik Özellikleri

Güvenlik Duvarı (Firewall) 

 • Durum korumalı (stateful) paket izleme
 • Kaynak, hedef, servis, zaman bazlı kurallar
 • Bant genişliği limitleme
 • Statik, kaynak, hedef bazlı port yönlendirme
 • Kural bazlı yönlendirme (PBR)
 • Adres dönüşümü (NAT)
 • SIP NAT
 • Birden fazla dış ağ desteği
 • Bir arayüzde birden fazla dış IP adresi desteği
 • VLAN desteği
 • IP-MAC eşleştirme
 • Köprüleme (bridge) desteği
 • VoIP desteği
   

IDS/IPS (Saldırı Tespit/Engelleme Sistemi)

 • Kategori ve imza bazında hazır kurallar
 • Bloklama veya alarm üretme seçenekleri
 • Bloklanan adresler listesi

Antivirüs 

 • Virüs, solucan, trojan, zararlı yazılım engellemesi
 • Otomatik imza veritabanı güncellemesi
 • 6 milyon imza

Web Filtre

 • URL filtreleme
 • HTTPS filtreleme
 • Kategori, dosya tipi, kelime bazında filtreleme
 • Özelleştirilebilir engelleme sayfası

Uygulama Filtre

 • Layer7 (uygulama katmanı) düzeyinde kontrol
 • Kategori ve uygulama bazında hazır kurallar

IPSec VPN

 • Lokasyonlar arası (site-to-site) VPN
 • MD5, SHA-1 hash algoritmaları
 • 3DES, DES, AES şifreleme algoritmaları
 • Karşı tarafın koptuğunu tespit etme (DPD)

SSL VPN

 • İstemci – lokasyon arası (client-to-site) VPN
 • TCP ve UDP ile tünelleme
 • AES şifreleme algoritması
 • Yerel veritabanı veya Active Directory ile kullanıcı/grup yetkilendirme
 • Verileri sıkıştırarak iletme seçeneği
 • İstemcilere dinamik/statik IP adresi verebilme

WAN Yönetimi

 • Otomatik WAN yedekleme
 • WAN yük paylaşımı
 • 3G/4.5G USB modem desteği

Ağ Yönetimi

 • DHCP sunucu
 • Statik/dinamik IP adresi dağıtabilme
 • DNS proxy
 • Statik DNS kaydı girebilme
 • PPPoE

Hotspot

 • Misafir kullanıcılar için tümleşik hotspot çözümü
 • Türkçe, İngilizce, Almanca, Rusça hazır dil desteği
 • Kullanıcı giriş arayüzünün özelleştirilebilmesi (*)
 • Farklı diller ekleyebilme (*)
 • Yönlendirme sayfası belirleyebilme
 • Süre veya tarih bazlı zaman sınırlayabilme
 • Kullanıcının cihaz sayısını sınırlayabilme
 • Kullanıcılara ilişkin raporlar
 • Yetkilendirme seçenekleri:
 • Manuel
 • TC kimlik no ile
 • SMS ile
 • Otel veritabanı entegrasyonu ile (*)

Kullanıcı Yetkilendirme

 • Yerel veritabanı ile
 • Active Directory entegrasyonu ile
 • Hotspot yetkilendirme yöntemleri ile

Kayıtlar ve Raporlama

 • Firewall, Antivirüs, IPS/IDS, Web Filtre, Uygulama Filtre, VPN, Hotspot, DHCP, Trafik, Sistem kayıtları
 • Cihazın yönetim arayüzünden kolayca erişim
 • Grafik ve veri formatında raporlar
 • Zaman bazında filtreleme
 • Anlık ağ kullanımı izleme
 • Rapor türüne göre ek filtreleme seçenekleri
 • Raporların yöneticilere e-posta ile gönderilebilmesi
 • Kayıtlarının 5651 yasasına uygun olarak tutulması
 • Kamu Sertifikasyon Merkezi ve Turktrust zaman damgası entegrasyonları
 • Kayıtları bilgisayara indirebilme
 • Kayıtların ağ üzerinde bir alana aktarılabilmesi
 • Kayıtların USB belleğe aktarılabilmesi
 • Syslog desteği

Sistem Yönetimi

 • Türkçe ve İngilizce web yönetim arayüzü
 • Sürükle bırak konfigürasyon kolaylığı
 • Merkezi yazılım güncelleme
 • Yedek alma / geri yükleme
 • E-posta ile alarm bildirimleri
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR